“Επιτροπή

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • /
  • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Επιτροπή Δεικτών Αειφορικής Επίδοσης

Η Επιτροπή Δεικτών Αειφορικής Επίδοσης των επενδύσεων αποτελεί μία από τις καινοτόμες πρωτοβουλίες του Ελληνικού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ε.Τ.Β.Α). Σκοπός της είναι, πέρα από τα συμβατικά επενδυτικά κριτήρια που συνήθως θέτει ένα Ταμείο, να εξετάζει και την αειφορική επίδοση των επενδύσεων στις οποίες προτίθεται να συμμετέχει το Ε.Τ.Β.Α. Η αξιολόγηση γίνεται τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης μιας επένδυσης, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας της. Για την αξιολόγηση έχει αναπτυχθεί σχετική μεθοδολογία που λαμβάνει υπ’ όψιν της περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες και προϋποθέσεις, που οφείλει να πληροί κάθε επένδυση που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Β.Α.

  • Κωνσταντίνος Καρτάλης ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Ο Κων/νος Καρτάλης είναι Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και κλίματος. Είναι επίσης Επισκέπτης Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
  • Κωνσταντίνος Φ. Μενουδάκος ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
  • Δημήτριος Π. Λάλας ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Ο Καθ. Δημήτρης Λάλας είναι Σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων FACE3TS ΑΕ που ενεργοποιείται σε θέματα αειφορίας, ενέργειας και περιβάλλοντος με έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη,
  • Γεώργιος Ζαρρής ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΔΟΤΗΣ Γεννήθηκε στην Κόρινθο το 1960. Είναι διδάκτωρ του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993). Είναι μέτοχος στην εταιρία Polaris Εκδόσεις Ε.Π.Ε., της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος το 1996 και υπεύθυνος παραγωγής σε όλα τα έργα της εταιρίας
  • Στέλιος Ψωμάς ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Ο Στέλιος Ψωμάς είναι περιβαλλοντολόγος και εργάζεται ως σύμβουλος σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Tην περίοδο 1990-2001, έχει διατελέσει -μεταξύ άλλων- υπεύθυνος εκστρατειών και Γενικός Διευθυντής
BACK TO TOP