“Οικονομικές

Oικονομικές καταστάσεις

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΤΟΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ
 • ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΗ
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. Download Pdf
 • 2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. Download Pdf
 • 2016 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. Download Pdf
  2016 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε.
  Download Pdf
 • 2017 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. Download Pdf
  2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε.
  Download Pdf
 • 2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε.
  Download Pdf
 • 2019 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε.
  Download Pdf
 • 2020 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Download Pdf
  2020 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΒΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Κ.Ε.Σ. Α.Ε. 01/01 - 14/10
  Download Pdf
 • 2021 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 15/10/2020 - 09/07/2021 Download Pdf
BACK TO TOP